Patronat

Patronat nad konferencją objęli:
– Wielkopolski Kurator Oświaty –  mgr Elżbieta Leszczyńska
– Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Partnerzy: