Organizatorzy

Organizatorzy konferencji:
– Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
– AKCES edukacja Kurzyca, Piasecki sp. j.
– Fundacja ALE Nauczanie


Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska – Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
Prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak – Prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
Prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska – Kierownik Zakładu Edukacji Dziecka WSE UAM
Prof. dr hab. Stanisław Dylak – Kierownik Zakładu Pedeutologii WSE UAM
Prof. UAM dr hab. Hanna Krauze-Sikorska – Kierownik Zakładu Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej WSE UAM
Mgr Piotr Kurzyca – Prezes Fundacji ALE Nauczanie
Mgr inż. Jakub Piasecki – Certyfikowany Trener LEGO® Education

Komitet Organizacyjny:
Prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak
Prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska
Prof. dr hab. Stanisław Dylak
Prof. UAM dr hab. Hanna Krauze-Sikorska
Dr Grażyna Barabasz
Dr Mateusz Leszkowicz
Dr Katarzyna Sadowska
Dr Krzysztof Wawrzyniak
Mgr Marek Banaszak – sekretarz konferencji
Mgr Michał Śliwiński – PR & Marketing Manager AKCES Edukacja