Regulamin

 1. Konferencja odbędzie się 26 maja 2017 na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Szamarzewskiego 89, 60-101 Poznań.
 2. Konferencja adresowana jest do czynnych nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz innych placówek oświatowych, dyrektorów oraz studentów Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM.
 3. Udział w konferencji jest płatny – pakiet uczestnika kosztuje 60 zł, pakiet ze zniżką dla studentów WSE UAM 10 zł.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w konferencji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej i dokonanie opłaty na następujące dane:
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  ul. Wieniawskiego 1; 61-712 Poznań
  BZ WBK  77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
  Tytułem: /K00000712/imię i nazwisko
 5. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału w konferencji naukowo-dydaktycznej.
 6. Odbiór zaświadczenia możliwy jest jedynie osobiście na koniec konferencji. Organizator nie wysyła zaświadczeń do uczestników.
 7. Podczas przerwy kawowej uczestnicy otrzymają bezpłatny poczęstunek (kawa, herbata, ciasteczka). Podczas przerwy lunchowej uczestnicy otrzymają bezpłatny obiad.
 8. Liczba miejsc dla Uczestników jest ograniczona i wynosi 100 dla nauczycieli/dyrektorów i 100 dla studentów WSE UAM.
 9. O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji decyduje kolejność potwierdzonych opłatą zgłoszeń.
 10. Organizator ma prawo odmówić zakwalifikowania zgłoszenia Uczestnika do udziału w konferencji bez podania przyczyn.
 11. Konferencja jest jednodniowa, organizator nie zapewnia noclegu i nie pokrywa kosztów dojazdu.